Webbnyheter 16.3.2020 – 6/2020

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2019: omvärldsförändringarna i den finansiella sektorn förändrar även tillsynen

Finansinspektionen har publicerat sin verksamhetsberättelse för 2019. Vi har inriktat tillsynen så att den allt bättre motsvarar förändringarna i tillsynsfältet, som håller på att bli allt mer mångfacetterat. Digitaliseringen, klimatförändringen och kampen mot penningtvätt har varit framträdande områden i vår verksamhet. Dessa områden har även lyfts fram i Finansinspektionens strategi för åren 2020−2022, som utarbetades 2019.

Utöver fjolårets tyngdpunktsområden och läget på finansmarknaden behandlar verksamhetsberättelsen bl.a. avvärjandet av hushållens alltför kraftiga skuldsättning, hanteringen av risken för arbetsoförmåga i arbetspensionsförsäkringsbolagen, fondernas likviditetsfrågor samt det ansvarsfulla utnyttjandet av data i finanssektorn.

Verksamhetsberättelsen publicerades nu för första gången som en webbplats, och den kommer att ges ut på svenska och engelska senare under våren.

Ytterligare information

Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen

Du kan läsa berättelserna här