Verkkouutinen 1.4.2021 – 8/2021

Anneli Tuominen ESMAn väliaikaiseksi puheenjohtajaksi

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on nimennyt Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuomisen väliaikaiseksi puheenjohtajakseen. Toimikausi alkaa 1.4. ja kestää siihen saakka, kunnes ESMAn seuraava vakituinen puheenjohtaja ottaa tehtävän vastaan. Anneli Tuominen toimii tällä hetkellä ESMAn varapuheenjohtajana.

ESMAn nykyisen puheenjohtajan, Steven Maijoorin, toimikausi päättyi 31.3.2021.

Katso myös

Lisätietoja antaa

Johtaja Anneli Tuominen, puhelin 010 183 5300.