Verkkouutinen 28.5.2021 – 9/2021

Finanssivalvonta ja Suomen Pankki esittävät käteisautomaattipalveluille uutta sääntelyä

Finanssivalvonta ja Suomen Pankki ovat tehneet lainsäädäntöaloitteen, jossa esitetään käteisautomaattipalvelujen tarjontaa koskevan uuden lainsäädännön valmistelua.

Käteisautomaattipalvelujen tarjonta ei nykyisin edellytä Suomessa toimilupaa tai palveluntarjoajan rekisteröintiä. Käteisautomaattipalvelujen tarjonnan järjestämistä ei myöskään sellaisenaan säännellä tai valvota. Vain sellaiset käteisautomaattipalvelujen tarjoajat, joille pankit sopimusperusteisesti ulkoistavat oman käteisnostopalvelujensa tarjonnan, ovat välillisesti Finanssivalvonnan valvonnassa.

Finanssivalvonta ja Suomen Pankki ovat esittäneet valtiovarainministeriölle, että käteisautomaattipalvelujen tarjonnasta tehtäisiin Suomessa toimilupaa tai palveluntarjoajan rekisteröintiä edellyttävää toimintaa. Lisäksi Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin aloitteessa esitetään, että käteisautomaattipalveluja tarjoaville toimijoille asetettaisiin muun muassa operatiivisten riskien hallintaan, varautumiseen ja raportointiin liittyviä vaatimuksia. Tavoitteena on, että eri toimijoita valvottaisiin yhdenmukaisin periaattein palveluntarjoajan liiketoimintamallista riippumatta.

Lue lisää

Lisätietoja aloitteesta antavat:

  • Finanssivalvonnassa toimistopäällikkö Markku Koponen, markku.koponen(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5389
  • Suomen Pankissa toimistopäällikkö Heli Snellman, heli.snellman(at)bof.fi, puh. 09 183 2183