Webbnyheter 28.5.2021 – 9/2021

Finansinspektionen och Finlands Bank föreslår ny lagstiftning om uttagsautomattjänster

Finansinspektionen och Finlands Bank har lagt fram en lagmotion med förslag om att inleda beredning av ny lagstiftning om tillhandahållande av uttagsautomattjänster.

För att tillhandahålla uttagsautomattjänster i Finland behövs i nuläget inte verksamhetstillstånd eller registrering av tjänsteleverantören. Dessutom regleras eller övervakas själva tillhandahållandet av uttagsautomattjänster inte. Endast sådana leverantörer av uttagsautomattjänster som enligt avtal erbjuder automattjänster för bankers räkning står indirekt under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen och Finlands Bank har föreslagit för finansministeriet att tillstånd eller registrering ska krävas av tjänsteleverantörer som tillhandahåller uttagsautomattjänster i Finland. Vidare föreslår Finansinspektionen och Finlands Bank att aktörer som tillhandahåller uttagsautomattjänster ska ställas krav på bland annat hantering av operativa risker, beredskap och rapportering. Målet är att tillsynen av olika aktörer ska ske enligt enhetliga principer oberoende av tjänsteleverantörens affärsmodell.

Läs mer

Närmare upplysningar om motionen lämnas av:

  • Finansinspektionen: byråchef Markku Koponen, markku.koponen(at)fiva.fi, telefon 09 183 53 89
  • Finlands Bank: byråchef Heli Snellman, heli.snellman(at)bof.fi, telefon 09 183 21 83