Verkkouutinen 5.6.2023 – 5/2023

Finanssivalvonnan Esikunta-osaston päälliköksi apulaisjohtaja Jyri Helenius

Finanssivalvonnan johtokunta on määrännyt Esikunta-osaston päällikön tehtävää hoitamaan apulaisjohtaja Jyri Heleniuksen 1.7.2023 alkaen. DI Jyri Helenius on toiminut Finanssivalvonnan apulaisjohtajana ja Pankkivalvonta-osaston päällikkönä vuodesta 2017 alkaen.

Esikunta on vastuussa Finanssivalvonnan strategian toteuttamisen koordinoinnista ja seurannasta, vuosittaisesta toimintasuunnitelma- ja toimintakertomusprosessista, Finanssivalvonnan mittaristosta ja näihin liittyvästä raportoinnista sekä hallinnollisten palveluiden koordinoinnista ja näiden kehittämisestä yhteistyössä Suomen Pankin kanssa. Sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä vastaava Viestintä-toimisto sekä digitalisaatiokehityksen edistämisestä ja koordinoinnista vastaava Valvontateknologiat-toimisto kuuluvat myös Esikuntaan. Esikunnan osastopäällikkö toimii Finanssivalvonnan johtoryhmän jäsenenä ja raportoi Finanssivalvonnan johtajalle. Esikunnan päällikön tehtävä vapautui edellisen päällikön jäädessä eläkkeelle.

Lisätietoja antaa

Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa. Haastattelupyynnöt ja yhteydenotot koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9-16.

Jyri_Helenius_600x724.jpg