Webbnyheter 5.6.2023 – 5/2023

Biträdande direktör Jyri Helenius förordnad till chef för Finansinspektionens stabsavdelning

Finansinspektionens direktion har förordnat biträdande avdelningschef Jyri Helenius att sköta uppdraget som chef för stabsavdelningen från och med den 1 juli 2023. DI Jyri Helenius har varit biträdande direktör för Finansinspektionen och chef för banktillsynsavdelningen sedan 2017.

Finansinspektionens stab svarar för samordning och uppföljning av genomförandet av strategin, den årliga verksamhetsplans- och verksamhetsberättelseprocessen, Finansinspektionens mätetal och rapporteringen av dem samt samordningen av administrativa tjänster och utvecklingen av dem i samarbete med Finlands Bank. Till staben hör också kommunikationsbyrån, som svarar för intern och extern kommunikation, och byrån för tillsynsteknologier, som svarar för främjande och samordning av digitaliseringsutvecklingen. Avdelningschefen för stabsavdelningen är medlem av Finansinspektionens ledningsgrupp och rapporterar till Finansinspektionens direktör. Posten som stabschef blev vakant till följd av den tidigare stabschefens pensionering.

Närmare upplysningar

lämnas av direktör Tero Kurenmaa. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9− 16.

Jyri_Helenius_600x724.jpg