Verkkouutinen 20.3.2023 – 3/2023

Finanssivalvonnan toimintakertomus 2022: Finanssisektorin tila säilynyt hyvänä mutta maailman tapahtumat mullistivat toimintaympäristöä

Finanssisektorin tila on säilynyt hyvänä vuonna 2022, mutta Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan lisäsi sekä talouden kehitykseen liittyviä että erityisesti kyberriskejä.

–Toimintaympäristön riskit ovat kuitenkin edelleen koholla. Toimijoiden täytyy pääomanhallintaprosesseissaan varautua perusennustetta heikompaan talouden kehitykseen. Pääomanhallintaprosesseissa käytetyt stressiskenaariot täytyy päivittää tämän hetken tilannetta vastaaviksi, kun perusskenaariotkin ovat heikompia kuin miltä vuosi sitten näytti, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa kirjoittaa katsauksessaan.

Finanssivalvonnalle valmistui vuonna 2022 uusi strategia vuosille 2023–2025. Strategian tavoitteena on olla ennakoiva ja ennakoitava valvoja.

–Tämä tarkoittaa, että meidän on valvojana luodattava toimintaympäristön muutoksia ja ennakoitava, mitä siitä juontuu meidän valvontavastuullemme. Olemme myös omassa toiminnassamme johdonmukaisia ja ennakoitavia valvottaville päin, Kurenmaa kirjoittaa.

Finanssivalvonnan toimintakertomuksessa käsitellään mm. finanssisektorin tilaa, toimintaympäristön mukana muuttuvaa valvontaa sekä kertomusvuoden merkittäviä teemoja: 

Toimintakertomus julkaistiin verkkosivustona ja se julkaistaan myöhemmin kevään aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja antaa

Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Lue kertomukset