Webbnyheter 20.3.2023 – 3/2023

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2022: Finanssektorns läge är alltjämt bra men händelserna i världen omvälvde verksamhetsomgivningen

Finanssektorns läge var alltjämt bra 2022, men det anfallskrig som Ryssland inledde mot Ukraina ökade riskerna i anknytning till den ekonomiska utvecklingen samt framför allt cyberriskerna.

–Riskerna i verksamhetsomgivningen är emellertid alltjämt förhöjda. Aktörerna måste i sina kapitalbedömningsprocesser förbereda sig på en utveckling av ekonomin som är svagare än grundprognosen. De stresscenarier som används i kapitalbedömningsprocesserna måste uppdateras enligt nuläget, när även grundscenarierna är svagare än man tänkte sig för ett år sedan, skriver Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa i sin översikt.

Finansinspektionens nya strategi för åren 2023–2025 blev färdig 2022. Syftet med strategin är att vara en proaktiv och förutsägbar tillsynsmyndighet.

–Detta innebär att vi som tillsynsmyndighet ska pejla förändringar i verksamhetsomgivningen och förutse hur dessa kommer att påverka vårt tillsynsarbete. Vi är också inom vår egen verksamhet konsekventa och förutsägbara gentemot tillsynsobjekten, skriver Kurenmaa.

Finansinspektionens verksamhetsberättelse behandlar bl.a. finanssektorns läge, tillsynen som förändras med omvärlden samt teman som var viktiga under berättelseåret: 

  • Det geopolitiska läget påskyndade förberedelserna inför cyberattacker i finanssektorn
  • Energikrisen skakade elektricitetens derivatmarknad
  • Ett år av osäkerhet på marknaden för virtuella valutor
  • ECB:s klimatstresstestning och temabedömning: bankerna måste ta hänsyn till klimatförändringens konsekvenser i sin verksamhet och riskhantering
  • God förvaltning tryggar tillsynsobjektets verksamhet, soliditet och det att kundens pengar och försäkrade förmåner är skyddade
  • Verksamhetsberättelsen gavs ut som webbpublikation, och den ges ut senare på våren även på svenska och engelska.

Ytterligare information

Kommunikationens mediajour, telefon (09) 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Du kan läsa berättelserna här