Verkkouutinen 18.3.2024 – 5/2024

Finanssivalvonnan toimintakertomus 2023: Finanssisektorin vahva vakavaraisuus suojaa toimintaympäristön muutoksissa

Vuoden 2023 heikko talouskehitys heikensi Suomen finanssisektorin toimintaympäristöä ja piti riskit korkeina. Finanssisektorin vahva vakavaraisuus toi kuitenkin suojaa heikkenevän toimintaympäristön tuomilta riskeiltä.

Kertomusvuonna Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti edelleen myös finanssimarkkinoihin.

– Kyberriskit ovat kasvaneet ja niihin varautumista on jatkuvasti vahvistettava. Seurasimme Finanssivalvonnassa kyberturvallisuutta ja maksujärjestelmien toimintavarmuutta tehostetusti vuonna 2023, vaikka Suomen finanssisektorilla ei todettu tällä jaksolla merkittäviä kyberhäiriöitä, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa toteaa katsauksessaan, joka julkaistiin vuoden 2023 toimintakertomuksen osana. 

Vuoden kuluessa Finanssivalvonta sai uusia valvontavastuita, kun finanssisektorin toimijoiden pakotteiden noudattamisen valvonta ja muut kulutusluotonmyöntäjät siirtyivät sen valvontaan.

Myös lisääntyvä sääntely kasvatti valvontavastuita: kertomusvuoden aikana tulivat voimaan digitaalisen häiriönsietokyvyn varmistamiseen tähtäävä DORA-asetus, yritysten lakisääteisesti raportoimaa ja julkistamaa tietoa koostavaa yhteyspistettä (ESAP) koskeva EU-sääntely ja ESG-riskien ja tiedonantovelvollisuuden valvonta.

– Kaikkien näiden uudistusten tavoitteet ovat kannatettavia: ei-ammattimaisten sijoittajien suojan vahvistaminen, kuluttajien ja yritysten omiin rahoitustietoihinsa pääsyn edistäminen ja näiden tietojen hyödyntäminen sekä finanssialan digitaalisen häiriönsietokyvyn vahvistaminen. Uusi ja lisääntyvä sääntely pakottaa myös valvojan uudistamaan omia toimintatapojaan, kehittämään osaamistaan ja pitämään yllä hyviä keskusteluyhteyksiä valvottaviin ja muihin sidosryhmiin, Kurenmaa toteaa.

Finanssivalvonnan toimintakertomuksessa käsitellään muun muassa finanssisektorin tilaa, toimintaympäristön mukana muuttuvaa valvontaa sekä kertomusvuoden merkittäviä teemoja: 

Toimintakertomus on julkaistu verkkosivustona ja se julkaistaan myöhemmin kevään aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja antaa

Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Lue kertomukset