Lehdistötiedote 15.12.2016

Korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen Navi Group Oy:lle (nykyään Privanet Capital Markets Oy) määrätyn seuraamusmaksun osalta

​Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Finanssivalvonnan valitukseen, jolla Finanssivalvonta oli vaatinut markkinaoikeuden antaman, Navi Group Oy:lle määrättyä seuraamusmaksua koskevan päätöksen kumoamista. Navi Group Oy:n nykyinen toiminimi on Privanet Capital Markets Oy. Yhtiö on Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö.

Finanssivalvonta määräsi 4.11.2014 antamallaan päätöksellä Navi Group Oy:lle 100 000 euron seuraamusmaksun. Päätöksen mukaan yhtiö oli rikkonut useita säännöksiä ajanjaksolla 31.12.2011–22.11.2013. Markkinaoikeus kumosi 23.9.2015 antamallaan päätöksellä Finanssivalvonnan päätöksen eräiltä osin ja alensi Navi Group Oy:lle määrätyn seuraamusmaksun 80 000 euroon.

Valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle Finanssivalvonta katsoi, että sen tekemää päätöstä Navi Group Oy:lle määrätystä seuraamusmaksusta ei tule miltään osin kumota, vaan se tulee pitää voimassa sellaisenaan.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään Finanssivalvonnan valituksen, eikä siten muuttanut markkinaoikeuden päätöstä.

Lisätietoja

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja.

Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154, arkisin klo 9–16.

Liite

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (pdf)

Katso myös