Lehdistötiedote 29.2.2016

Työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävä toiminta: määräykset ja ohjeet voimaan 1.3.2016

Finanssivalvonta on antanut työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävää toimintaa koskevat ohjeet ja sitä koskevat raportointimääräykset 29.2.2016 ja ne tulevat voimaan 1.3.2016.

Finanssivalvonta kiinnittää valvonnassaan erityistä huomiota työeläkevakuutusyhtiöiden solmimiin sopimuksiin ja työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtääviin muihin lupauksiin sekä tapoihin, joilla työeläkevakuutusyhtiöitä kilpailutetaan ja arvioi niitä tämän annetun ohjeen pohjalta.

− On tärkeää muistaa, että lain mukaan työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan tarkoituksena on lakisääteisen eläketurvan toimeenpano. Tämän on ohjattava kaikkea toimintaa, etenkin varojen käyttöä. Sen mukaan yhtiöitä ja toimintaa myös valvotaan, johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi sanoo.

Tavoitteena parantaa valvottavuutta ja edistää kilpailuneutraliteettia

Keväällä 2014 Finanssivalvonta päätti sisällyttää työhyvinvointia koskevan teematarkastuksen tarkastussuunnitelmiinsa. Tarkastus tehtiin saman sisältöisenä kaikille työeläkevakuutusyhtiöille. Tarkastus saatiin päätökseen kesällä 2015 ja sen tulokset julkistettiin syyskuussa 2015. Tarkastuksen yhteenvetona voidaan todeta, että työeläkevakuutusyhtiöiden toimintamallit eivät olleet yhtenäisiä.

Toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja ottaen huomioon Finanssivalvonnan lakimääräiset tehtävät sekä työeläkevarojen kilpailullinen käyttö Finanssivalvonta katsoi tarpeelliseksi antaa työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevat yleiset ohjeet ja raportointimääräykset. Määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on parantaa työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan, kilpailun ja varojen käytön valvottavuutta sekä edistää toiminnan kilpailuneutraliteettia.

Ohje sisältää Finanssivalvonnan suosittamat periaatteet siitä, miten työeläkeyhtiöiden tulisi harjoittaa työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtääviä palveluita.

Lisätietoja

Erkki Rajaniemi, johdon neuvonantaja, puhelin 010 831 5263, erkki.rajaniemi(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 1/2016: Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt