Lehdistötiedote 4.12.2020

Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty vuosiksi 2021-2023

Pankkivaltuusto on nimittänyt Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet kolmivuotiskaudeksi 1.1.2021 alkaen.

Jäseniksi nimitettiin

  • Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja, Suomen Pankki
  • Leena Mörttinen, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö
  • Heli Backman, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö.

Yllämainittujen henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimitettiin

  • Katja Taipalus, osastopäällikkö, Suomen Pankki
  • Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
  • Hannu Ijäs, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisäksi jäseniksi nimitettiin

  • Lasse Heiniö, filosofian kandidaatti, vakuutusmatemaatikko (SHV)
  • Leena Kallasvuo, kauppatieteiden maisteri
  • Vesa Vihriälä, taloustieteen työelämäprofessori, valtiotieteiden tohtori.

Marja Nykänen määrättiin johtokunnan puheenjohtajaksi ja Leena Mörttinen johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

Finanssivalvonnan ja sen johtokunnan tehtävistä säädetään laissa. Johtokunta asettaa tavoitteet valvojan toiminnalle, päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden toteutumista ja noudattamista.

Lisätietoja antaa

Antti Lindtman, pankkivaltuuston puheenjohtaja, puhelin 09 432 3089.