Raportointitiedote 21.12.2018 – 46/2018

Uusi versio FIVA Tiedonkeruusovelluksesta on ladattavissa Jakelu-palvelusta | EBA EIOPA ESMA

FIVA Tiedonkeruusovelluksen (XBRL/XML) versio 16.1.11 ja uudet Excel-työkirjat ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta. Uuteen tiedonkeruusovelluksen versioon on korjattu sovelluksen käytössä ilmenneitä pieniä virhetilanteita.

EBA

 • Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EBAn tiedonkeruiden DPM-version päivityksen (2.8.1.1) taksonomiamuutokset.
 • DPM 2.8.1.1 -versiota käytetään raportointiin tiedonajankohdasta 31.12.2018 alkaen.
 • Merkittävin muutos on COREP-tiedonkeruun COREP-moduulin (Omien varojen ja omien varojen vaatimusten raportointi) jakaantuminen kahteen osaan
  • COREP OF sisältää vakavaraisuuden, siirtymäsäännösten, ryhmän vakavaraisuuden, luottoriskien, operatiivisten riskien, markkinariskien, varovaisen arvostuksen ja saamiset julkisyhteisöiltä lomakkeet
  • COREP LR sisältää vähimmäisomavaraisuusasteen lomakkeet
  • COREP-tiedonkeruun COREP-moduulin viimeinen raportointi oli tiedonajankohta Q3/2018
  • COREP ALM -, COREP LCR DA -, COREP LE - ja COREP NSFR -moduulien raportoinnit jatkuvat ennallaan.
 • Lisätietoja EBAn verkkosivuilta kohdasta Reporting framework 2.8 ja Komission täytäntöönpanosopimus (EU)2018/1627.
 • Tiedonkeruusovelluksen työkirjoissa on huomioitu EBAn validointisääntöjen päivitykset (viimeisin 11.12.2018).

EIOPA

 • Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EIOPAn vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden Solvenssi II -tiedonkeruun DPM-version päivityksen (2.3.0) taksonomiamuutokset.
 • DPM 2.3.0 -versiota käytetään raportointiin tiedonajankohdasta 31.12.2018 alkaen.
 • Työkirjoista ovat ladattavissa solo- ja ryhmätason kvartaali- ja vuosimoduulit (ml. Financial Stability -moduulit) sekä Technical Entry Point (tep) -raportointimoduuli, joka on tarkoitettu raportointiin erityistapauksissa.
 • Tiedonkeruusovellus ei tue taksonomiaan 2.3.0 sisältyviä Public Disclosure -moduuleita (aps ja apg), jotka on tarkoitettu helpottamaan yhtiön nettisivuilla julkaistavan tiedon (SFCR kvantitatiiviset taulukot) tuottamista. Niillä ei ole tarkoitus raportoida tietoa valvojalle eikä EIOPAan.
 • Lisätietoja löytyy EIOPAn verkkosivuilta kohdasta Data Point Model and XBRL.
 • Tiedonkeruusovelluksen työkirjoissa ei ole huomioitu EIOPAn validointisääntöjen päivityksiä (viimeisin 12.12.2018). Päivitetyt työkirjat julkaistaan tammikuussa 2019.

ESMA

 • AIFMD-tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia.
 • Finanssivalvonta suosittelee käyttämään raportoinnissa uusinta Tiedonkeruusovelluksen versiota.

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä:

 • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi