Rapporteringsmeddelande 21.12.2018 – 46/2018

Ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) version 16.1.11 och nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. I den nya versionen av rapporteringsprogrammet har små felsituationer som uppkommit i användningen korrigerats.

EBA

 • I Rapporteringsprogrammet har EBAs taxonomiändringar i uppdateringen av DPM-versionen (2.8.1.1) för EBAs rapporteringar beaktats.
 • DPM 2.8.1.1 -versionen används för rapportering från rapporttidpunkten 31.12.2018.
 • Den viktigaste förändringen är uppdelningen av COREP-datainsamlingens COREP-modul (Rapportering av kapitalbas och kapitalbaskrav) i två delar
  • COREP OF innehåller former av kapitalkrav, övergångsbestämmelser, solvens på gruppnivå, kreditrisk, operativ risk, marknadsrisk, försiktig värdering och offentliga sektorns exponering
  • COREP LR innehåller former av bruttosoliditet
  • den senaste rapporteringen av COREP-datainsamlingens COREP-modul var Q3/2018
  • rapportering för COREP ALM, COREP LCR DA, COREP LE och COREP NSFR kommer att förbli oförändrad.
 • Närmare information finns på EBAs webbplats under Reporting framework 2.8 och Kommissionens genomförandeavtal (EU) 2018/1627.
 • I Rapporteringsprogrammets arbetsböcker har uppdateringarna av EBAs valideringsregler (den sista 11.12.2018) beaktats.

EIOPA

 • I rapporteringsprogrammet har EIOPAs taxonomiändringar i uppdateringen av DPM-versionen (2.3.0) för Solvens II-rapporteringen för skade- och livförsäkringsbolag beaktats.
 • DPM 2.3.0-versionen används för rapportering från rapporttidpunkten 31.12.2018.
 • Av arbetsböckerna kan kvartals- och årsmoduler (inkl. Financial Stability-moduler) laddas ner på solo- och gruppnivå samt en Technical Entry Point (tep)-rapporteringsmodul, som är avsedd för rapportering i specialfall.
 • Rapporteringsprogrammet stöder inte de Public Disclosure-moduler (aps och apg) som taxonomin 2.3.0 innehåller och som är avsedda att underlätta produktionen av den information som ska publiceras på bolagets webbplats (SFCR kvantitativa tabeller). De är inte avsedda för rapporteringen till tillsynsmyndigheter eller EIOPA.
 • Närmare information finns på EIOPAs wepplats under Data Point Model and XBRL.
 • I Rapporteringsprogrammets arbetsböcker har uppdateringarna av EIOPAs valideringsregler (den sista 12.12.2018) beaktats. Uppdaterade arbetsböcker kommer att publiceras i januari 2019.

ESMA

 • AIFMD-rapporteringens innehåll har inte ändrats.
 • Finansinspektionen rekommenderar att den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering används.

Vid problem vänligen kontakta:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi