Raportointitiedote 25.4.2022 – 06/2022

Suomi.fi Valtuudet-palvelun ohjeet julkaistu raportoijille | EBA

Finanssivalvonnan kesällä 2022 käyttöön otettavan uuden raportointijärjestelmän käyttövaltuudet toimivat Suomi.fi Valtuudet-palvelulla, ja raportoijat huolehtivat itse käyttövaltuuksien hallinnasta. Valtuuksien hallinta on ajankohtaista erityisesti niille yhteisöille, jotka raportoivat Finanssivalvonnalle seuraavia tiedonkeruita

  • COREP ALM
  • COREP LCR DA.

Yllä mainitut tiedonkeruut raportoidaan Finanssivalvonnan raportoijan portaaliin kautta tiedonajankohdasta 31.7.2022 alkaen. Uuden raportointijärjestelmän testiympäristö avataan raportoijille kesäkuun 2022 aikana.

Finanssivalvonta on julkaissut ohjeet raportoijan portaaliin käyttövaltuuksista. Kevään aikana julkaistaan lisäohjeita Suomi.fi palveluiden käyttöönotosta. Finanssivalvonnan lisäksi Suomi.fi Valtuudet-palvelu tarjoaa omia ohjeita sekä tukea palvelun käyttöön.

Ohjeet raportoijan portaalin käyttövaltuuksista

Tiedonkeruiden siirtymisaikataulu raportoijan portaaliin

Tietoa valtuuksista - Suomi.fi

Lisätietoja antaa

  • Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset:
    NewReportingSystem@fiva.fi