Raportointitiedote 30.6.2022 – 13/2022

Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän XBRL-muotoisten raporttien (EBA ja EIOPA) konekielisen tietojenvälityksen päivitetty kuvaus on julkaistu | EBA EIOPA

Päivitetty XBRL-muotoisten raporttien (EBA ja EIOPA) konekielisen tietojenvälityksen kuvaus on julkaistu. Kuvausta pitää noudattaa, kun raportteja toimitetaan uuteen raportointijärjestelmään.

Kuvauksessa esitetään ainoastaan Finanssivalvonnan raportointiin liittyvät poikkeamat verrattuna Euroopan pankkivalvojan (EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ohjeistukseen.

Euroopan pankkivalvojan EBA ITS-raportointiin liittyvä ohjeistus https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPA ITS-raportointiin liittyvä ohjeistus
https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en

XBRL-muotoisten raporttien (EBA ja EIOPA) konekielisen tietojenvälityksen kuvaus
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/eba_eiopa_its_konekielisen_tietojenvalityksen_kuvaus

Lisätietoja

Raportointijärjestelmän uudistuksesta tarkemmin Finanssivalvonnan verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa

  • Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset: NewReportingSystem(at)fiva.fi