Rapporteringsmeddelande 30.6.2022 – 13/2022

En uppdaterad beskrivning av den elektroniska dataöverföringen av rapporter i XBRL-format (EBA och EIOPA) i Finansinspektionens nya rapporteringssystem har publicerats | EBA EIOPA

En uppdaterad beskrivning av den maskinläsbara dataöverföringen av rapporter i XBRL-format (EBA och EIOPA) har publicerats. Beskrivningen ska iakttas då rapporter levereras till det nya rapporteringssystemet.

I den nya beskrivningen redogörs endast för avvikelserna i Finansinspektionens rapportering jämfört med Europeiska bankmyndighetens (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) instruktioner.

Europeiska bankmyndighetens (EBA) instruktioner om rapportering enligt den tekniska standarden (ITS)
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) instruktioner om rapportering enligt den tekniska standarden (ITS)
https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en

Beskrivning av den maskinläsbara dataöverföringen av rapporter i XBRL-format (EBA och EIOPA).
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/eba_eiopa_its_beskrivning_av_elektronisk_rapportering.pdf

Närmare upplysningar

Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)fiva.fi