Raportointitiedote 23.9.2022 – 23/2022

Tiedonkeruita on lisätty Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän validointipalveluun | EBA

Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän validointipalveluun on lisätty tiedonkeruita raportoijille. Validointipalvelu on raportoijien testiympäristö. Raportoijat voivat lähettää raportteja tarkastettavaksi validointipalveluun tai tehdä raportin täyttämällä tiedonkeruukohtaiset web-lomakkeet ennen virallisen raportin lähettämistä Finanssivalvontaan.

Uuden raportointijärjestelmän käyttövaltuudet toimivat Suomi.fi Valtuudet -palvelulla, ja raportoijat huolehtivat itse käyttövaltuuksien hallinnasta. Raportoijalla on oltava käyttövaltuudet annettuna ennen ensimmäistä kirjautumista validointipalveluun. Finanssivalvonta on julkaissut ohjeet uuden raportointijärjestelmän käyttövaltuuksista. Lisäksi Suomi.fi Valtuudet -palvelu tarjoaa omia ohjeita sekä tukea palvelun käyttöön.

Validointipalvelu sisältää raportointivelvollisuudet niille yhteisöille, jotka raportoivat seuraavat tiedonkeruut:

 • AE (Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta)
 • COREP ALMM (Likviditeetin lisämetriikka)
 • COREP FRTB (Kaupankäyntisalkkua koskevan vakavaraisuussääntelyn perusteellinen uudistus)
 • COREP LCR DA (Maksuvalmiusvaatimus)
 • COREP LE (Suuret asiakasriskit)
 • COREP LR (Omavaraisuusaste)
 • COREP NSFR (Pysyvän varainhankinnan vaatimus)
 • COREP OF (Omat varat)
 • COVID19 (Lisäraportointi covid-19-tilanteen vuoksi)
 • FINREP (Taloudellisen informaation raportointi)
 • GSII (Lisäraportointi G-SII puskurikantojen yksilöintiä ja määrittämistä varten)
 • IF CLASS2 (Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusraportointi)
 • SBPIMV (Omien varojen vaatimusten laskemista koskeva sisäisten menettelyjen vertailu)

Pyydämme olemaan yhteydessä mahdollisista puutteista järjestelmässä.

Yllä mainitut tiedonkeruut raportoidaan Finanssivalvonnan raportoijan portaaliin kautta tiedonajankohdasta 30.9.2022 alkaen.

Raportointijärjestelmän käyttöohje on julkaistu Finanssivalvonnan verkkosivuilla
Finanssivalvonnan valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän käyttöohje.

Validointipalveluun on mahdollista kirjautua seuraavan verkko-osoitteen kautta
https://validointipalvelu-raportointi.finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa

 • Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset:
  NewReportingSystem(at)fiva.fi