Valvottavatiedote 26.8.2014 – 52/2014

EBA julkaissut uudet versiot XBRL-taksonomioista ja DPM-mallista yhteiseurooppalaiseen raportointiin alkaen 31.12.2014 ajankohdalta

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 18. elokuuta julkaissut uudet versiot (versionumero 2.2) COREP- ja FINREP-tiedonkeruihin liittyvistä taulukkomalleista, DPM-mallista (Data Point Model) sekä XBRL-taksonomioista. Julkaisu sisältää myös määritykset uudelle varainhankintasuunnitelman (FP: Funding Plans) -tiedonkeruulle sekä korjauksia varojen vakuussidonnaisuus (AE: Asset Encumbrance) -tiedonkeruun määrityksiin.

Päivityksillä pyritään yhtenäistämään COREP-, FINREP- sekä varojen vakuussidonnaisuus -tiedonkeruiden rakennetta ja ohjeistusta EBAn julkaiseman päivitetyn ITS-luonnoksen mukaisiksi.

COREP-, varainhankintasuunnitelma- (FP) sekä varojen vakuussidonnaisuus (AE) -tiedonkeruiden mukaiset raportit alkaen 31.12.2014 ajankohdalta tulee toimittaa Finanssivalvonnalle taksonomiaversio 2.2:n mukaisina. Tilanteen 30.9.2014 raportoinnissa käytetään versiota 2.1 (Valvottavatiedote 15.8.2014 – 50/2014).

FINREP-raportointia ei toteuteta Suomessa XBRL- vaan csv-muodossa ja siihen Fiva antaa erilliset tekniset määritykset.

Fiva päivittää verkkopalvelun määräyskokoelmaansa raportointiin liittyvät sisällölliset ja tekniset määritykset ja Jakelu-palvelussa julkaistavat tiedonkeruusovellukset vastaamaan EBAn uusia määrityksiä ja tiedottaa julkaisusta erillisillä valvottavatiedotteilla.

Lue lisää EBAn tiedotteesta

Lisätietoja antavat

  • COREP: riskiasiantuntija Riku Thilman, riku.thilman(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5539
  • Varojen vakuussidonnaisuus ja varainhankintasuunnitelma: riskiasiantuntija Lauri Kujala, lauri.kujala(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5223
  • Raportoinnin tekniikka: IT-päällikkö Jaakko Mauranen, jaakko.mauranen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5386, tai suunnittelija Matti Virtanen, matti.virtanen(at)bof.fi, puhelin 010 831 2558.