Tillsynsmeddelande 26.8.2014 – 52/2014

EBA har gett ut nya versioner av XBRL-taxonomierna och DPM-modellen för sameuropeisk rapportering från och med ställningen 31.12.2014

Europeiska bankmyndigheten (EBA) gav den 18 augusti 2014 ut nya versioner (version nr 2.2) av tabellmallarna för COREP- och FINREP-rapporteringen, av DPM-modellen (Data Point Model) och av XBRL-taxonomierna. Publikationen innehåller också specifikationer för den nya rapporteringen av finansieringsplaner (FP: Funding Plans) och rättelser till specifikationerna för rapporteringen av intecknade tillgångar (AE: Asset Encumbrance).

Syftet med uppdateringarna är att samordna strukturen och anvisningarna för COREP- och FINREP-rapporteringarna och rapporteringen av intecknade tillgångar med det uppdaterade ITS-utkastet, som publicerats av EBA.

COREP-rapporter och rapporter över finansieringsplaner (FP) och intecknade tillgångar (AE) från och med ställningen den 31 december 2014 ska lämnas in till Finansinspektionen enligt taxonomiversion 2.2. För rapporterna per ställningen den 30 september 2014 tillämpas version 2.1 (Tillsynsmeddelande 15.8.2014–50/2014)

FINREP-rapporteringen genomförs inte i Finland i XBRL-format utan i csv-format, och för det lämnar FI separata tekniska specifikationer.

FI uppdaterar sina elektroniska anvisningar och föreskrifter med de innehållsliga och tekniska specifikationerna för rapporteringen och rapporteringsprogrammen i Jakelu så att de motsvarar EBAs nya specifikationer och ger ut tillsynsmeddelanden om detta.

 Läs mer i EBAs pressmeddelande

Närmare upplysningar lämnas av

  • COREP: riskexpert Riku Thilman, riku.thilman(at)fiva.fi, telefon 010 831 55 39
  • Intecknade tillgångar och finansieringsplaner: riskexpert Lauri Kujala, lauri.kujala(at)fiva.fi, telefon 010 831 52 23
  • Rapporteringsteknik: IT-chef Jaakko Mauranen, jaakko.mauranen(at)fiva.fi, telefon 010 831 53 86, eller planerare Matti Virtanen, matti.virtanen(at)bof.fi, telefon 010 831 25 58.