Tillsynsmeddelande 11.8.2014 – 47/2014

EBA har gett ut ett utkast med ändringar till de tekniska standarderna för genomförande av tillsynsrapportering (ITS)

Utkastet innehåller ändringar till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, som trädde i kraft den 29 juni 2014. Ändringarna gäller tabellstrukturen för COREP- och FINREP-rapporterna och tillhörande anvisningar.

Rubrikerna för tabellraderna och -kolumnerna och tillhörande anvisningar har preciserats och hänvisningarna i tabellerna har uppdaterats. Alla ändringarna framgår av de uppdaterade bilagorna, som kan laddas ned från EBAs webbplats.

Ändringarna i utkastet beräknas träda i kraft så att de för första gången tillämpas på rapporteringen per ställningen i december 2014.

Utkastet till teknisk standard inklusive bilagor kan laddas ned från EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Riku Thilman, riku.thilman(at)fiva.fi, telefon 010 831 55 39 (COREP) och
  • analytiker Sinikka Loponen, sinikka.loponen(at)fiva.fi, telefon 010 831 52 39 (FINREP).