Valvottavatiedote 9.3.2018 – 15/2018

Muutos asuntoluottojen 15 % vähimmäisriskipainoa koskevaan raportointiin

Aiemmin tiedotetusta poiketen asuntoluottojen 15 % vähimmäisriskipainoa koskeva raportointi toteutetaan kertaluonteisena eikä kvartaaleittain tapahtuvana. Raportointi tehdään ajankohdalta 30.9.2018 ja tarvittaessa toisen kerran myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

​Finanssivalvonnan johtokunta on tehnyt 26.6.2017 ehdollisen päätöksen, jonka mukaan asuntoluottojen keskimääräisen riskipainon tulee olla vähintään 15 prosenttia luottoriskin sisäisiä malleja (ns. IRB-malli) käyttävillä pankeilla. EU:n komissio on tehnyt 21.8.2017 päätöksen olla vastustamatta Finanssivalvonnan johtokunnan päätöstä, jonka seurauksena riskipainojen alaraja tulee voimaan 1.1.2018.

Päätöksen keskeiset kohdat sekä päivitettyä tietoa vähimmäisriskipainojen raportoinnista

 • Alaraja on luottolaitoskohtainen, lukuun ottamatta talletuspankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitoksia. Talletuspankkien yhteenliittymässä alaraja lasketaan konsolidoidusti yhteenliittymätasolla.
 • Alaraja koskee niitä Kuluttajasuojalain 7a luvun 3 § 2 kohdan mukaisia asuntoluottoja, joissa hankittava kohde sijaitsee Suomessa.
 • Valtion takaamat lainat ja elinkeinoharjoittajien ottamat henkilökohtaiset asuntolainat kuuluvat raportoinnin piiriin. Koko laina kuuluu raportoida vakuuksista riippumatta.
 • Alaraja lasketaan em. luottoportfolion keskimääräisen EAD-painotetun riskipainon mukaan.
 • Raportointi em. luottoportfoliosta tapahtuu csv-muotoisena tiedonkeruuna perustuen COREP C 08.02 -lomakepohjaan ajankohdalta 30.9.2018. Raportti tulee toimittaa Finanssivalvontaan 13.11.2018 mennessä.
 • Tiedonkeruu tulee ladattavaksi Finanssivalvonnan Jakelu-palveluun toukokuussa 2018.
 • Raportointi toteutetaan tarvittaessa toisen kerran myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
 • Finanssivalvonta on hakenut päätökselle Ruotsin Finansinspektionenilta ja Tanskan Finanstilsynetiltä vastavuoroista tunnustusta, joka koskee sivuliikkeitä ja rajan yli myönnettäviä luottoja.
 • Raportointimääräystä ei lisätä Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin.

Lisätietoja antavat

 • Torsten Groschup, pankkitarkastaja, puhelin 09 183 5333, sähköposti torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi
 • Tomi Halme, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5233, sähköposti tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet