Valvottavatiedote 21.5.2018 – 31/2018

Pankkijärjestelmän tila S-raportointi muuttuu

Finanssivalvonta muuttaa luottoriskiraporttia pankkijärjestelmän tila (S-raportti) koskevia osioita Määräyksestä ja ohjeesta 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu.Pankkijärjestelmän tila S-raportti koostuu ennen muutosta kahdesta lomakkeesta, S01F ja S02F. Lomakkeella S01F raportoidaan ennen muutosta tietoja valvottavan vastuukannasta, erääntyneistä ja järjestämättömistä saamisista sekä arvonalentumistappioista sektoreittain ja toimialoittain. Muutoksen jälkeen kyseiset tiedot raportoidaan vain asuntoyhteisösektorilta ja yksityisiltä kotimaisilta asunto-osakeyhtiöiltä. Muut sektorit ja toimialat jäävät S-raportilla raportoimatta. Lomakkeella S02F raportoidaan ennen muutosta tietoja asiakaskohtaisista järjestämättömistä saamisista. Muutoksen jälkeen lomake S02F poistuu käytöstä.

Sektori- ja toimialakohtaisia tietoja erääntyneistä luotoista ei muutoksen jälkeen enää raportoida S-raportilla. Siksi valvottavien tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ne noudattavat Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1443 vaatimuksia järjestämättömien saamisten viranomaisraportoinnin osalta (mm. järjestämättömien saamisten raportointi riittävän aikaisessa vaiheessa niiden saamisten osalta, joista on odotettavissa tappioita).

Finanssivalvonnan Määräyksen ja ohjeen 1/2014 muutokset tulevat voimaan 1.6.2018. S-raportti raportoidaan uudella tavalla 30.6.2018 tilanteesta.

Määräykset ja ohjeet 1/2014: Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Lisätietoja antaa

  • Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333, sähköposti torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi