Tillsynsmeddelande 21.5.2018 – 31/2018

S-rapporteringen av läget inom banksystemet ändras

Finansinspektionen gör ändringar i kreditriskrapporteringens avsnitt Läget inom banksystemet i föreskrifter och anvisningar 1/2014 Kreditinstitutets riskrapportering.

S-rapporten Läget inom banksystemet bestod före ändringen av två blanketter, S01F och S02F. Före ändringen rapporterades på blankett S01F uppgifter om exponeringar, institutets förfallna och oreglerade fordringar samt om nedskrivningsförluster med fördelning på sektor och näringsgren. Efter ändringen rapporteras de aktuella uppgifterna endast för bostads-sammanslutningar och privata inhemska bostadsaktiebolag. Övriga sektorer och näringsgrenar rapporteras inte på S-rapporten. Före ändringen rapporterades på blankett S02F uppgifter om kundspecifika oreglerade fordringar. Blankett S02F tas ur bruk efter ändringen.

Uppgifter om krediter som förfallit till betalning per sektor och näringsgren rapporteras inte på S-rapporten längre efter ändringen. Tillsynsobjekten bör fästa särskild uppmärksamhet vid att de iakttar kraven i Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1443  på myndighetsrapportering av oreglerade fordringar (bl.a. att de rapporterar oreglerade fordringar i ett tillräckligt tidigt skede i fråga om de fordringar som väntas ge förlust).

Finansinspektionens ändrade föreskrifter och anvisningar 1/2014 träder i kraft den 1 juni 2018. S-rapporten rapporteras på det nya sättet per 30.6.2018.

Föreskrifter och anvisningar 1/2014: Riskrapportering i kreditinstitut

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333, e-post torsten.groschup(at)fiva.fi