Valvottavatiedote 28.2.2018 – 13/2018

Rahoitusriskin M-raportointi päättyy

Finanssivalvonta kumoaa rahoitusriskiä (M-raportti) koskevat osiot Määräyksestä ja ohjeesta 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu. M-raportti korvautuu likviditeetin lisämetriikan (ALM) raportoinnin maturiteettitaulukko-lomakkeella (maturity ladder) niiden valvottavien osalta, joita ALM-raportointi koskee. Ulkomaisten luottolaitosten talletuspankkitoimintaa Suomessa harjoittaville sivuliikkeille ei toistaiseksi ole suunnitteilla korvaavaa raportointia. Finanssivalvonnan Määräyksen ja ohjeen 1/2014 muutokset tulevat voimaan 1.3.2018. M-raportin viimeinen raportointiajankohta oli 31.12.2017.

Määräykset ja ohjeet 1/2014: Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Lisätietoja antaa

  • Pankkivalvoja Jaana Suihko, puhelin 09 183 5305 tai jaana.suihko(at)finanssivalvonta.fi