Tillsynsmeddelande 28.2.2018 – 13/2018

M-rapportering av finansieringsrisk upphör

Finansinspektionen upphäver avsnitten om finansieringsrisk (M-rapport) i föreskrifter och anvisningar 1/2014 Kreditinstitutens riskrapportering. M-rapporten ersätts med en maturitetstabell (maturity ladder) för rapportering av tilläggsmetrik för likviditet (ALM) i fråga om de tillsynsobjekt som omfattas av ALM-rapporteringen. För filialer till utländska kreditinstitut som bedriver inlåningsbanksverksamhet i Finland planeras tillsvidare inte någon ersättande rapportering. 

Finansinspektionens ändrade föreskrifter och anvisningar 1/2014 träder i kraft den 1 mars 2018. M-rapportens sista rapporteringstidpunkt var den 31 december 2017.

Föreskrifter och anvisningar 1/2014: Kreditinstitutens riskrapportering.

Närmare upplysningar lämnas av

Bankövervakare Jaana Suihko, telefon 09 183 5305 eller jaana.suihko(at)fiva.fi