Valvottavatiedote 2.11.2020 – 70/2020

EBAn Ohjeet rakenteellisten valuuttapositioiden kohtelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 352 artiklan 2 kohdan mukaisesti osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 1.7.2020 Ohjeet rakenteellisten valuuttapositioiden kohtelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 352 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/09). Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022.

EBAn ohjeilla muun muassa selvennetään käytännössä

  • mitkä positiot voidaan määritellä vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 2 kohdan tarkoittamiksi rakenteellisiksi valuuttapositioiksi
  • miten kyseisiin valuuttapositioihin liittyvä hallinto tulee järjestää
  • miten kyseisiä valuuttapositioita mitataan.

Finanssivalvonta on ilmoittanut, että se tulee noudattamaan ohjeita valvonnassaan. EBAn ohjeet sisällytetään osaksi Finanssivalvonnan Määräyksiä ja ohjeita 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet valmisteilla olevan päivityksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Tommi Aarnio, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5007 tai tommi.aarnio(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräys- ja ohjekokoelma 5/2019