Tillsynsmeddelande 2.11.2020 – 70/2020

EBA:s riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravstillsynsförordningen) läggs till i Finansinspektionens föreskriftssamling

Europeiska bankmyndigheten EBA gav den 1 juli 2020 ut Riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravstillsynsförordningen) (EBA/GL/2020/09). Riktlinjerna träder i kraft den 1 januari 2022.

EBA:s riktlinjer ger bland annat tydligare praktisk vägledning om

  • vilka positioner som kan definieras som strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i kapitalkravsförordningen
  • hur förvaltningen av valutapositionerna ska läggas upp
  • hur valutapositionerna mäts.

Finansinspektionen har meddelat att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn. EBA:s riktlinjer införlivas med Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2019, Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning i samband med förestående uppdatering.

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Aarnio, riskexpert, tfn 09 183 50 07 eller tommi.aarnio(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 5/2019