Valvottavatiedote 18.11.2020 – 72/2020

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 on lisätty määräykset ja ohjeet potilasvakuutusta koskevien tietojen toimittamisesta Finanssivalvonnalle. Muutoksilla toteutetaan potilasvakuutuslaissa (948/2019) säädettyä Finanssivalvonnan tilastotutkimusta varten tarvittavien tietojen keruu. Tietojen toimittaminen koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia ETA-vakuutusyhtiöitä.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin tulevat voimaan 31.12.2020.

Saadut lausunnot

Saadut lausunnot ja niistä tehty lausuntoyhteenveto ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden 1/2011 yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Pirkko Welin-Siikaluoma, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5533 tai pirkko.welin-siikaluoma(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet