Tillsynsmeddelande 18.11.2020 – 72/2020

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 1/2011 Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

Till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2011 har fogats föreskrifter och anvisningar om inlämnandet av uppgifter om patientförsäkringen till Finansinspektionen. Genom ändringarna verkställs insamlingen av nödvändiga uppgifter för Finansinspektionens statistikundersökning som föreskrivs i patientförsäkringslagen (948/2019). Skyldigheten att lämna in uppgifter gäller både finländska och utländska EES-försäkringsbolag.

Föreskrifternas och anvisningarnas ikraftträdande

Ändringarna i föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 31 december 2020.

Yttranden

Erhållna yttranden och sammanfattningen av remissyttrandena finns till påseende i anslutning till föreskrifter och anvisningar 1/2011 i Finansinspektionens webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Pirkko Welin-Siikaluoma, ledande matematiker, tfn 09 183 5533 eller pirkko.welin-siikaluoma(at)fiva.fi

Bilagor