Valvottavatiedote 17.2.2021 – 6/2021

Muutoksia Yhteiseurooppalaisesta raportoinnista (COREP) annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin sekä EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyviin määräyksiin ja ohjeisiin

Määräyksiin ja ohjeisiin 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) sekä 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet on tehty muutoksia.

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita 26/2013 on muutettu seuraavasti:

 • sisällytetty Euroopan pankkiviranomaisen EBAn 11.8.2020 antamat ohjeet vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä raportoinnista ja julkistamisvaatimuksista covid-19-pandemian vuoksi käyttöön otetun vakavaraisuusasetuksen ”pikaratkaisun” mukaisesti (EBA/GL/2020/11) osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa
 • lisätty määräys palkitsemisesta annettavien tietojen toimittamisesta EBAn uuden raportointikehyksen mukaisesti
 • päivitetty määräykset ja ohjeet vastaamaan Finanssivalvonnan nykyistä määräys- ja ohjekokoelmamuotoa.

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita 5/2019 on muutettu seuraavasti:

 • sisällytetty EBAn 11.8.2020 antamat ohjeet vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä raportoinnista ja julkistamisvaatimuksista covid-19-pandemian vuoksi käyttöön otetun vakavaraisuusasetuksen ”pikaratkaisun” mukaisesti (EBA/GL/2020/11) osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa
 • sisällytetty EBAn 11.8.2020 antamat ohjeet, joilla muutetaan ohjeita yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi, jotta voidaan varmistaa vakavaraisuusasetuksen pikaratkaisun noudattaminen covid-19 -pandemian vastatoimena (EBA/GL/2020/12) osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa
 • sisällytetty EBAn 1.7.2020 antamat Ohjeet rakenteellisten valuuttapositioiden kohtelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 352 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/09) osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa
 • sisällytetty EBAn 6.5.2020 antamat Ohjeet luottoriskin vähentämisestä laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää omia LGD-estimaattejaan käyttäen (EBA/GL/2020/5) osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa
 • sisällytetty EBAn 4.5.2020 antamat ohjeet etuoikeusluokan painotetun keskimääräisen maturiteetin määrittämisestä asetuksen (EU) N:o 575/2013 257 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti (EBA/GL/2020/04) osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa
 • tarkennettu uutta maksukyvyttömyyden määritelmää ja poistettu vanhaan määritelmään liittyvät kohdat luvusta 7 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä.

Muutosten voimaantulo

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.3.2021.

Lisätietoja antavat

Määräykset ja ohjeet 26/2013: 

 • Jussi Eronen, johtava raportointiasiantuntija, puhelin 09 183 5234 tai jussi.eronen(at)finanssivalvonta.fi

Määräykset ja ohjeet 5/2019:

 • Taina Erovaara-Williams, johtava sääntelyasiantuntija, puhelin 09 183 5422 tai taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet