Valvottavatiedote 11.5.2023 – 29/2023

EBA julkaissut kannanoton rahoitustaseen korkoriskin valvonnan poikkeavien arvojen testien teknisestä standardista

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 26.4.2023 julkaissut kannanoton rahoitustaseen korkoriskin valvonnan poikkeavien arvojen testien (supervisory outlier tests, SOT) teknisestä standardiluonnoksesta. Kannanotossa EBA ottaa erityisesti kantaa nettokorkotuottojen jyrkän laskun tasoon shokkiskenaariossa (NII SOT), jotta nykyinen korkoympäristö tulee otetuksi paremmin huomioon.

Alun perin NII SOT kynnysarvoa esitettiin tasolle 2,5 prosenttia Tier 1 -pääomasta, mutta kannanotossa EBA esittää kynnysarvoa asetettavaksi tasolle 5 prosenttia Tier 1 -pääomasta. Lisäksi EBA korostaa, että NII SOT kynnysarvon ylitys ei automaattisesti johda valvontatoimenpiteisiin, vaan NII SOT on yksi valvojan työkaluista arvioitaessa pankin rahoitustaseen korkoriskiä. Myöskään pankin sisäisissä riskienhallintajärjestelmissä NII SOT kynnysarvon ylitystilanteen ei tulisi välttämättä johtaa toimenpiteisiin.

Kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan EBAn verkkopalvelussa: EBA updates on the definition of a large decline of net interest income in relation to the interest rate risk in the banking book.

Aikaisemmat rahoitustaseen korkoriskin uuden sääntelypaketin valvottavatiedotteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelussa:

Lisätietoja antaa

Marjo Risku, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5275 tai marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi