Verkkouutinen 1.10.2019 – 6/2019

Työttömyyskassat 2018: Ansiopäivärahamenot ja päivärahan saajien määrät laskivat huomattavasti

Työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot jatkoivat edelleen laskuaan vuonna 2018. Edelliseen vuoteen verrattuna menot laskivat 18 prosenttia. Ansiopäivärahoja maksettiin yhteensä 1,9 miljardia euroa.

Ansiopäivärahan saajien määrä laski 13 prosenttia ja maksettujen etuuspäivien määrä 16 prosenttia. Myös vuorottelukorvausmenot ja vuorottelukorvausta saaneiden henkilöiden määrä jatkoivat laskuaan. Vuorottelukorvaukset laskivat 55 prosenttia ja korvausten saajien määrä 34 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikkuvuusavustuksia työttömyyskassat maksoivat vuonna 2018 yhteensä kolme miljoona euroa, eli miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2017. Liikkuvuusavustuksen tavoitteena on kannustaa työttömiä työnhakijoita vastaanottamaan työpaikka tai työhön liittyvä koulutus myös oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta.

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyajat pysyivät edelleen vakaina. Kaikkien kassojen keskimääräinen käsittelyaika täyttä ansiopäivärahaa koskevissa myönteisissä päätöksissä oli kahdeksan päivää eli päivän lyhyempi kuin edellisenä vuonna.

Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan julkaisemaan Työttömyyskassat 2018 -verkkojulkaisuun. Julkaisun rakennetta on muutettu niin, että tekstiosat ja kuviot on julkaistu yhtenä pdf-tiedostona ja taulukot erikseen excel-tiedostoina. Finanssivalvonta julkaisee lisäksi työttömyyskassojen jäsenmaksuperusteet vuosittain sekä hakemusmääriä, etuusmenoja ja käsittelyaikoja koskevat tiedot neljännesvuosittain verkkopalvelussaan.

Lisätietoja antaa

Dima Matjushin, tietoasiantuntija, puhelin 09 183 5588.

Liite

Työttömyyskassat 2018 (pdf ja excel-taulukot)