Webbnyheter 1.10.2019 – 6/2019

Arbetslöshetskassorna 2018: Utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning och antalet dagpenningsmottagare sjönk avsevärt

Arbetslöshetskassornas utgifter för inkomstrelaterad dagpenning fortsatte att minska 2018. Utgifterna minskade med 18 procent jämfört med året innan. Inkomstrelaterad dagpenning betalades för sammanlagt 1,9 miljarder euro.

Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning minskade med 13 procent och antalet utbetalda förmånsdagar med 16 procent. Även utgifterna för alterneringsersättning och antalet personer som fick alterneringsersättning fortsatte att minska. Alterneringsersättningarna sjönk med 55 procent och antalet ersättningsmottagare med 34 procent jämfört med året innan.

Arbetslöshetskassorna utbetalade rörlighetsunderstöd för sammanlagt tre miljoner euro 2018, vilket är en miljon mer än 2017. Rörlighetsunderstödets syfte är att uppmuntra arbetslösa arbetssökande att acceptera en arbetsplats eller utbildning som ansluter sig till arbetet också utanför sitt eget pendlingsområde.

Handläggningstiderna för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning var fortfarande stabila. Kassornas genomsnittliga handläggningstid vid positiva beslut om full inkomstrelaterad dagpenning var åtta dagar, dvs. en dag kortare än året innan.

Uppgifterna grundar sig på Finansinspektionens webbpublikation Työttömyyskassat 2018. Publikationens struktur har ändrats så att texter och diagram publiceras som en pdf-fil och tabellerna som skilda excel-filer. Finansinspektionen publicerar dessutom grunderna för arbetslöshetskassornas medlemsavgifter varje år samt uppgifter om antalet ansökningar, förmånsutgifter och handläggningstider varje kvartal i sin webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Dima Matjushin, informationsexpert, telefon 09 183 5588.

Bilaga

Työttömyyskassa 2018 (på finska med svensk resumé, pdf och excel-tabeller)