Verkkouutinen 11.2.2020 – 3/2020

Kaksi uutta toimistopäällikköä Pääomamarkkinoiden valvontaan

Pääomamarkkinoiden valvonnan Tarkastukset- ja järjestelmät ja Infrastruktuurien valvonta -toimistojen päälliköt on nimitetty. Molemmat päälliköt aloittivat uudessa tehtävässään 1.2.2020.

Tarkastukset ja järjestelmät -toimiston päälliköksi on nimitetty Mikko Heinsalmi. Hän on työskennellyt viimeiset kuusi vuotta eri tehtävissä Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan palveluksessa Fivan järjestelmiä ja valvontaa kehittämässä.

Tarkastukset ja järjestelmät -toimistoon on keskitetty osaston tarkastustoiminta ja järjestelmien kehittäminen.

Infrastruktuurien valvonta -toimiston päälliköksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Maria Rekola. Hän on työskennellyt Finanssivalvonnassa vuodesta 2011, ensin arvopapereiden tarjoamisen ja listalleoton valvonnassa ja sen jälkeen pörssin valvojana. Ennen Finanssivalvontaan siirtymistään Maria työskenteli tilintarkastajana.

Infrastruktuurien valvonta -toimiston vastuulle kuuluvat mm. arvopaperikeskuksen, pörssin, kaupparaportoinnin ja johdannaiskaupankäyntiä säätelevän EMIR-asetuksen valvonta.

Lisätietoja

Armi Taipale, osastopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.