Webbnyheter 11.2.2020 – 3/2020

Två nya byråchefer till Finansinspektionens avdelning för kapitalmarknadstillsyn

Vid avdelningen för kapitalmarknadstillsyn har nya chefer utnämnts till byrån för inspektioner och system och byrån för infrastrukturtillsyn. Bägge cheferna tillträdde sina nya uppdrag den 1 februari 2020.

Ny chef för byrån för inspektioner och system är Mikko Heinsalmi. Han har under de senaste sex åren arbetat med utvecklingen av Finansinspektionens system och tillsyn i olika uppdrag på Finlands Bank och Finansinspektionen.

Avdelningens inspektionsverksamhet och systemutveckling är koncentrerad till byrån för inspektioner och system.

Ny chef för byrån för infrastrukturtillsyn är ekonomie magister Maria Rekola. Hon har varit anställd på Finansinspektionen sedan 2011 och först arbetat med tillsynen av värdepapperserbjudanden och noteringar av värdepapper och därefter som börsövervakare. Före sin anställning på Finansinspektionen arbetade Maria som revisor.

Byrån för infrastrukturtillsyn svarar för tillsynen av bl.a. värdepapperscentralen, börsen, och transaktionsrapporteringen samt av efterlevnaden av Emir-förordningen som reglerar derivathandeln.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Armi Taipale. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.