Verkkouutinen 11.6.2021 – 11/2021

Työttömyyskassat 2020: Ansiopäivärahamenot ja päivärahan saajien määrät kasvoivat huomattavasti ja hakemusten käsittelyajat pitenivät

Koronapandemian taloudelliset vaikutukset leimasivat työttömyyskassojen toimintaa vuoden 2020 keväästä alkaen. Koronakriisi vaikutti muun muassa etuusmenojen, hakemusten käsittelyaikojen ja jäsenmäärien kasvuun.

Työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot kasvoivat 58 prosenttia edellisestä vuodesta. Ansiopäivärahoja maksettiin yhteensä 2,7 miljardia euroa. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 83 prosenttia ja maksettujen etuuspäivien määrä 46 prosenttia. Ansiopäivärahamenot kasvoivat 24 kassassa ja laskivat yhdessä kassassa. Päivärahamenojen kasvu vaihteli eri kassojen välillä huomattavasti. Yrittäjäkassan ansiopäivärahamenot olivat lähes neljänneksen suuremmat kuin vuonna 2019.

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyajat pitenivät vuoden aikana hakemusmäärien noustua nopeasti koronapandemian vuoksi. Pahimmassa vaiheessa hakemusten käsittelyynottoajat yksittäisissä kassoissa olivat 80 päivän tuntumassa. Pisimmillään täyttä ansiopäivärahaa koskevien myönteisten päätösten käsittelyajat olivat keskimäärin 16 päivää. Kaikkien kassojen keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2020 oli 12 päivää.

Palkansaajakassojen yhteenlaskettu jäsenmäärä kasvoi lähes 58 000 jäsenellä ja yrittäjäkassan jäsenmäärä runsaalla 400 jäsenellä.

Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan julkaisemaan Työttömyyskassat 2020 -verkkojulkaisuun. Finanssivalvonta tihensi vuonna 2020 tilanteen nopean muuttumisen vuoksi työttömyyskassojen hakemusmääriä ja menoja koskevien tietojen julkaisemista niin, että tiedot päivitetään kuukausittain.

Lisätietoja antaa

Dima Matjushin, tietoasiantuntija, puhelin 09 183 5588.

Liite

Työttömyyskassat 2020 (pdf ja excel-taulukot)