Webbnyheter 11.6.2021 – 11/2021

Arbetslöshetskassorna 2020: Utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar och antalet dagpenningsmottagare ökade betydligt och ansökningarnas handläggningstider blev längre

De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin präglade arbetslöshetskassornas verksamhet från och med våren 2020. Krisen orsakade bland annat en ökning av förmånsutgifterna, längre handläggningstider och ett ökat antal medlemmar.

I arbetslöshetskassorna ökade utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar med 58 procent från året innan. Inkomstrelaterad dagpenning betalades för sammanlagt 2,7 miljarder euro. Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning ökade med 83 procent och antalet utbetalda förmånsdagar med 46 procent. Utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar ökade i 24 kassor och minskade i en kassa. Ökningen av utgifterna för dagpenningar varierade betydligt mellan kassorna. Företagarkassans utgifter för inkomstrelaterade dagpenningar var nästan en fjärdedel större än år 2019.

Handläggningstiderna för dagpenningsansökningar blev längre under året då antalet ansökningar snabbt ökade på grund av coronapandemin. I det svåraste läget kunde det i enskilda kassor dröja nästan 80 dagar innan ansökningar kunde tas till behandling. Som längst var handläggningstiderna för positiva beslut om full inkomstrelaterad dagpenning i genom­snitt 16 dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden i alla kassor var 12 dagar år 2020.

Löntagarkassornas sammanräknade medlemsantal ökade med nästan 58 000 medlemmar och företagarkassans medlemsantal med drygt 400 medlemmar.

Uppgifterna grundar sig på Finansinspektionens webbpublikation Työttömyyskassat 2020. På grund av snabba förändringar i läget började Finansinspektionen publicera uppdaterad information om antalet ansökningar till arbetslöshetskassorna och om utgifterna oftare, så att information lades ut varje månad.

Närmare upplysningar lämnas av

Dima Matjushin, informationsexpert, telefon 09 183 5588.

Bilaga

Työttömyyskassat 2020 (på finska med svensk resumé, pdf och excel-tabeller)