Raportointitiedote 4.3.2022 – 02/2022

Päivitetyt R-, S- ja LTC -raportointien tiedonkeruusovellukset ja työkirjat julkaistu | Kansallinen raportointi (Virati)

Luottolaitoksia koskevien R-, S- ja LTC -raportointien päivitetyt tiedonkeruusovellukset ja työkirjat ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta.

R-raportointi

Valvottavan on toimitettava Finanssivalvonnalle R-raportti Rahoitussektorin tiedonkeruukartan mukaisesti (soolo: 201, 210; konserni: 205, 214, 260). Raportointi tapahtuu aina vain konsolidointiryhmän tai yhteenliittymän ylimmällä raportointitasolla.

S-raportointi

Valvottavan, joka on konsolidointiryhmän emoyritys, on ilmoitettava S-raportin tiedot konsolidointiryhmätasolla (tiedonantajataso 205 tai 214). Ilmoitusvelvollisuus ei koske alakonsolidointiryhmän emoyrityksiä. Muun valvottavan, joka kuuluu konsolidointiryhmään, ei tarvitse ilmoittaa tietoja.

Mikäli valvottava ei kuulu konsolidointiryhmään, valvottavan on ilmoitettava S-raportin tiedot soolotasolla (tiedonantajataso 201 tai 210).

Talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön tulee ilmoittaa S-raportin tiedot yhteenliittymätasolla (tiedonantajataso 260). Muiden yhteenliittymään kuuluvien valvottavien ei tarvitse ilmoittaa tietoja.

Ulkomaisten luottolaitosten luottolaitostoimintaa Suomessa harjoittavien sivuliikkeiden on ilmoitettava S-raportin tiedot. Tiedot raportoidaan soolotasolla (tiedonantajataso 221 tai 222).

LTC-raportointi

Valvottavan on toimitettava Finanssivalvonnalle LTC-raportti Rahoitussektorin tiedonkeruukartan mukaisesti (tiedonantajatasoilta 201, 202, 210, 211, 221, 222; jos luottolaitoksella on sivuliikkeitä ulkomailla, tiedot toimitetaan tasoilta 202 ja 211, pois lukien sivuliikkeet ulkomailla).

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Virati-raportointiin liittyvät kysymykset:
    VIRATIHelpdesk(at)fiva.fi
  • R-raportoinnin sisältöä koskevat kysymykset:
    marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi
  • LTC- ja S- raportointien sisältöä koskevat kysymykset:
    torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi