Rapporteringsmeddelande 4.3.2022 – 02/2022

Uppdaterade rapporteringsprogram och arbetsböcker för R-, S- och LTC- rapporteringar har publicerats | Nationell rapportering (Virati)

Det uppdaterade rapporteringsprogrammet och arbetsböckerna för R-, S- och LTC- rapporteringar för kreditinstitut kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst.

R-rapportering

Tillsynsobjektet ska till Finansinspektionen lämna in R-rapporten i enlighet med Finanssektorns rapporteringskarta (solo: 201, 210; koncern: 205, 214, 260). Rapporteringen sker alltid enbart på konsolideringsgruppens eller sammanslutningens högsta rapporteringsnivå.

S-rapportering

Ett tillsynsobjekt som är moderföretag till en konsolideringsgrupp ska rapportera uppgifterna i S-rapporten på konsoliderad nivå (uppgiftslämnarnivå 205 eller 214). Rapporteringsskyldigheten gäller inte moderföretag till underkonsolideringsgrupper. Annat tillsynsobjekt som hör till en konsolideringsgrupp behöver inte rapportera uppgifterna.

Om tillsynsobjektet inte hör till en konsolideringsgrupp, ska det rapportera uppgifterna i S-rapporten på solonivå (uppgiftslämnarnivå 201 eller 210).

Centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker ska rapportera uppgifterna i S-rapporten på sammanslutningsnivå (uppgiftslämnarnivå 260). Andra tillsynsobjekt som hör till en sammanslutning behöver inte rapportera uppgifterna.

Utländska kreditinstituts filialer med kreditinstitutsverksamhet i Finland ska rapportera uppgifterna i S-rapporten. Uppgifterna rapporteras på solonivå (uppgiftslämnarnivå 221 eller 222).

LTC-rapportering

Tillsynsobjektet ska till Finansinspektionen lämna in LTC-rapporten i enlighet med Finanssektorns rapporteringskarta (för uppgiftslämnarnivåerna 201, 202, 210, 211, 221, 222; om kreditinstitutet har filialer utomlands, ska uppgifterna rapporteras för uppgiftslämnarnivåerna 202 och 211, exklusive filialer utomlands).

Föreskrifter och anvisningar 1/2014

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Närmare upplysningar

  • Frågor om Virati-rapporteringen:
    VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om R-rapportens innehåll:
    marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi
  • Frågor om LTC- och S -rapporters innehåll:
    torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi