Raportointitiedote 11.10.2022 – 28/2022

Tiedonkeruita lisätty Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän raportoijan portaaliin | EBA

Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän raportoijan portaaliin on lisätty tiedonkeruita raportoijille.

Uuden raportointijärjestelmän käyttövaltuudet toimivat Suomi.fi Valtuudet -palvelulla, ja raportoijat huolehtivat itse käyttövaltuuksien hallinnasta. Raportoijalla on oltava käyttövaltuudet annettuna ennen ensimmäistä kirjautumista raportoijan portaaliin. Finanssivalvonta on julkaissut ohjeet uuden raportointijärjestelmän käyttövaltuuksista. Lisäksi Suomi.fi Valtuudet -palvelu tarjoaa omia ohjeita sekä tukea palvelun käyttöön.

Raportoijan portaali sisältää raportointivelvollisuudet niille yhteisöille, jotka raportoivat seuraavat tiedonkeruut:

 • AE (Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta)
 • COREP ALMM (Likviditeetin lisämetriikka)
 • COREP FRTB (Kaupankäyntisalkkua koskevan vakavaraisuussääntelyn perusteellinen uudistus)
 • COREP LCR DA (Maksuvalmiusvaatimus)
 • COREP LE (Suuret asiakasriskit)
 • COREP LR (Omavaraisuusaste)
 • COREP NSFR (Pysyvän varainhankinnan vaatimus)
 • COREP OF (Omat varat)
 • COVID19 (Lisäraportointi covid-19-tilanteen vuoksi)
 • FINREP (Taloudellisen informaation raportointi)
 • GSII (Lisäraportointi G-SII puskurikantojen yksilöintiä ja määrittämistä varten)
 • IF CLASS2 (Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusraportointi)
 • SBPIMV (Omien varojen vaatimusten laskemista koskeva sisäisten menettelyjen vertailu)

Pyydämme olemaan yhteydessä mahdollisista puutteista järjestelmässä. Raportoijan portaalin tiedossa olevat puutteet.

Yllä mainitut tiedonkeruut raportoidaan Finanssivalvonnan raportoijan portaaliin kautta tiedonajankohdasta 30.9.2022 alkaen.

Raportointijärjestelmän käyttöohje on julkaistu Finanssivalvonnan verkkosivuilla: Finanssivalvonnan valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän käyttöohje.

Raportoijan portaaliin on mahdollista kirjautua seuraavan verkko-osoitteen kautta: https://raportointi.finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa

 • EBA raportointia koskevat kysymykset:
  EBAReportingHelpdesk@fiva.fi
 • Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset:
  NewReportingSystem(at)fiva.fi