Raportointitiedote 27.9.2023 – 37/2023

Tiedonkeruita lisätty Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän validointipalveluun | EBA EIOPA ESMA Kansallinen raportointi (Virati)

Validointipalveluun on lisätty seuraavien tiedonkeruiden raportointivelvollisuudet:

  • Vaihtoehtorahastojen raportointi (AIFMD)
  • Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi (KP)
  • Omien varojen vaatimusten laskemista koskeva sisäisten menettelyjen vertailu (SBPIMV, EBA DPM 3.3)

Yllä mainitut tiedonkeruut raportoidaan Finanssivalvonnan raportoijan portaalin kautta tiedonajankohdasta 30.9.2023 alkaen.

Validointipalveluun on myös lisätty EIOPA DPM 2.8.0 -version Solvenssi 2 -tiedonkeruut (pl. TEP-tiedonkeruu). Tiedonkeruut eivät ole raportointiin tarkoitettuja versioita. Finanssivalvonta toivoo, että raportoijat testaavat tiedonkeruita mahdollisimman kattavasti. Kehitystyö jatkuu lopullisten raportointiin tarkoitettujen tiedonkeruiden julkaisuun asti. Uuden DPM-version mukainen raportointi alkaa tiedonajankohdasta 31.12.2023.

Verkkopalvelussa on saatavilla dokumentti Raportoijan portaalin tiedossa olevat puutteet. Pyydämme olemaan yhteydessä mahdollisista uusista puutteista järjestelmässä.

Raportointijärjestelmän käyttöohje on julkaistu Finanssivalvonnan verkkosivuilla:
Finanssivalvonnan valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän käyttöohje

Validointipalveluun on mahdollista kirjautua seuraavan verkko-osoitteen kautta: https://validointipalvelu-raportointi.finanssivalvonta.fi

Lisätietoja


Lisätietoja antaa

  • Yhteydenotot ensisijaisesti Finanssivalvonnan raportoijan portaalin kautta
  • Raportointijärjestelmän uudistusta koskevat kysymykset:
    NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi