Rapporteringsmeddelande 27.9.2023 – 37/2023

Datainsamlingar har lagts till i valideringsservicen för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

I valideringsservicen har lagts till rapporteringsskyldigheterna för följande datainsamlingar:

  • Alternativ fondrapportering (AIFMD)
  • Rapportering av hypoteksbanksverksamhet (KP)
  • Supervisory Benchmarking Portfolios (SBPIMV, EBA DPM 3.3)

Ovan nämnda rapporter ska lämnas in via Finansinspektionens rapportörsportal fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30.9.2023.

EIOPA DPM 2.8.0 version Solvency 2 datainsamlingar har också lagts till i valideringservicen (exklusive TEP datainsamling). Datainsamlingarna är inte versioner avsedda för rapportering. Finansinspektionen hoppas att rapportörerna testar datainsamlingen så omfattande som möjligt. Utvecklingen kommer att pågå fram till publiceringen av de slutliga datainsamlingarna avsedda för rapportering. Rapportering enligt den nya DPM-versionen börjar fr.o.m. rapporteringstidpunkten 31.12.2023.

I webbtjänsten finns dokumentet Kända problem i rapportörsportalen. Vi ber användarna vara i kontakt om eventuella nya brister i systemet.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats:
Finansinspektionens anvisningar för rapportering av ekonomisk ställning och risker i företag under tillsyn

Det går att logga in i valideringsservice via följande webbadress:
https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi


Närmare information

  • Närmare information om det nya rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
  • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.


Närmare upplysningar lämnas av

  • Kontakter i första hand via Finansinspektionens rapportörsportal
  • Frågor om det nya rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi