Raportointitiedote 10.4.2019 – 9/2019

Uusi versio FIVA Tiedonkeruusovelluksesta on ladattavissa Jakelu-palvelusta | EBA EIOPA ESMA

FIVA Tiedonkeruusovelluksen (XBRL/XML) versio 17.0.24 ja uudet Excel-työkirjat ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta. Uuteen tiedonkeruusovelluksen versioon on korjattu sovelluksen käytössä ilmenneitä pieniä virhetilanteita.

EBA

 • EBAn tiedonkeruiden sisältöön ei ole tullut muutoksia.
 • EBAn validointisääntöjen päivitykset on huomioitu Tiedonkeruusovelluksen työkirjoissa (viimeisin 8.3.2019).
 • Finanssivalvonta suosittelee käyttämään raportoinnissa uusinta Tiedonkeruusovelluksen versiota.

EIOPA

Solvenssi II

 • Solvenssi II -tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia.
 • EIOPAn Solvenssi II -tiedonkeruun validointisääntöjen päivitykset on huomioitu Tiedonkeruusovelluksen työkirjoissa (viimeisin 11.2.2019).
 • Finanssivalvonta suosittelee käyttämään raportoinnissa uusinta Tiedonkeruusovelluksen versiota.
 • Solvenssi II -tiedonkeruun työkirjoista ovat ladattavissa solo- ja ryhmätason kvartaali- ja vuosimoduulit (ml. Financial Stability -moduulit) sekä Technical Entry Point (tep) -moduuli, joka on tarkoitettu raportointiin erityistapauksissa.

Lisäeläkelaitosten tiedonkeruu (Pension Fund -tiedonkeruu)

 • EIOPAn ja EKP:n uusi tiedonkeruu lisäeläkelaitoksille.
 • Tiedonkeruusovelluksessa ja työkirjoissa on huomioitu EIOPAn lisäeläkelaitosten tiedonkeruun DPM 2.3.0 -versio.
 • Lisäeläkelaitosten tiedonkeruun validointisääntöjen päivitykset on huomioitu Tiedonkeruusovelluksen työkirjoissa (viimeisin 11.2.2019).
 • Finanssivalvonta kerää ainoastaan moduuleita, jotka sisältävät EKP:n liitännäisen (AEI, QEI, AEE).
 • Tiedonkeruusta informoidaan tarkemmin lisäeläkelaitosten ajankohtaispäivässä 7.5.2019.
 • Käännökset ovat nykyisissä työkirjoissa puutteellisia. Lopulliset käännökset sisältävät työkirjat julkaistaan lisäeläkelaitosten ajankohtaispäivään mennessä.
 • Lisätietoja löytyy EIOPAn verkkosivuilta kohdasta Data Point Model and XBRL.

ESMA 

 • AIFMD-tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia.
 • Finanssivalvonta suosittelee käyttämään raportoinnissa uusinta Tiedonkeruusovelluksen versiota.

EBA, EIOPA, ESMA

Tiedonkeruusovellukseen ei ole teknisesti mahdollista toteuttaa kaikkia tarkistuksia. Raportoijat voivat lähettää raportteja tarkastettavaksi Finanssivalvonnan testiympäristöön ennen virallisen raportin lähettämistä Finanssivalvontaan. Raportoijien testiympäristö on muuten vastaava kuin Finanssivalvonnan tuotantoympäristö, mutta testiympäristössä tehdään hyväksymistestaamista ennen muutosten käyttöön ottoa varsinaisessa tuotantoympäristössä. Tästä johtuen testiympäristöstä vastaanotettu palauteviesti voi erota tuotantoympäristöstä vastaanotetusta palauteviestistä. Testiympäristön sähköpostiosoite on TK_rahoitus(at)bof.fi. Toivomme, että raportoijat hyödyntävät raportoijien testiympäristöä mahdollisimman paljon.

Finanssivalvonta ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehitystoiveita FIVA Tiedonkeruusovellukseen ja raportoijien testiympäristöön liittyen.

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä:

 • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • EIOPAn Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi 
 • EIOPAn lisäeläkelaitosten tiedonkeruuseen liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  PFHelpdesk(at)fiva.fi
 • ESMAn AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi