Raportointitiedote 20.6.2019 – 16/2019

EBA julkaissut luottolaitoksia koskevan muutetun teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS) COREP-tiedonkeruiden osalta – DPM 2.9 käyttöön vaiheittain | EBA

EBA on julkaisut teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS), viranomaisraportoinnissa käytetyn DPM-mallin sekä XBRL-taksonomian COREP-tiedonkeruun osalta. Nyt julkaistu ITS on sitovaa lainsäädäntöä vasta, kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt ja se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EBA on siirtynyt uuteen modulaariseen julkaisumalliin DPM 2.9 -version myötä. Uudessa julkaisumallissa raportointikehyksen tiedonkeruiden muutokset julkaistaan eri ajankohtina. Tiedonkeruiden muutokset tulevat voimaan julkaisumallin aikataulun perusteella määräytyvistä tiedonajankohdista alkaen. Finanssivalvonta tiedottaa uusista ITS-julkaisuista myöhemmin.

DPM 2.9 -versiota käytetään raportointiin:

  • COREP OF -, COREP LE - ja COREP LR -moduulien osalta tiedonajankohdasta 31.3.2020 alkaen
  • COREP LCR DA - ja COREP ALM -moduulien osalta 30.4.2020 alkaen
  • COREP NSFR -moduulin osalta 30.6.2020 alkaen.

EBAn sivusto ITS-raportointia koskevasta XBRL-taksonomiasta ja DPM-mallista

Muutokset COREP-tiedonkeruussa (paketti 2.9 COR)

Vakavaraisuuteen liittyvien tietojen lomakkeisiin (COREP OF) C 02.00 ja C 05.01 on tehty rakenteellisia muutoksia.

Luottoriskin osalta lomakkeet C 12.00 ja C 13.00 on poistettu. Uusia lomakkeita ovat C 13.01 ja C 14.01. Rakenteellisia muutoksia on tehty myös luottoriskin C 09.04 - ja C 14.00 -lomakkeisiin.

Markkinariskin C 19.00 - ja C 20.00 -lomakkeisiin on tehty lukuisia muutoksia.

Maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) tiedonkeruun osalta lomake C 75.00 poistuu ja tilalle tulee lomake C 75.01. DPM 2.9 muuttaa myös kaikkia muita LCR-lomakkeita, esimerkiksi laskelmia tuloista ja ulosvirtauksista koskien vakuudellisia lainoja, vakuudellista rahoitusta ja vakuudellisten vaihtosopimusten transaktioita. Lisäksi tiedonkeruuseen on tullut uusi lomake C 77.00. Tähän lomakkeeseen listataan nimet ja yksilöintitiedot niistä yksiköistä, joille on myönnetty poikkeus maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) soveltamiseen.

Likviditeetin lisämetriikan (ALM) lomakkeeseen C 67.00 on lisätty yksi uusi sarake.

Vähäisiä muutoksia on tehty myös lomakkeisiin C 07.00 ja C 17.01.

Lisäksi uusia validointisääntöjä on tullut lisää ja jo olemassa oleviin on tehty muutoksia.

Resoluutioraportointi (paketti 2.9 RES)

DPM 2.9 -versio sisältää korjauksia resoluutioraportoinnin DPM 2.8.1.1 -versioon, joista rahoitusvakausvirasto RVV julkaisee oman tiedotteensa.

Lisätietoja antavat:

  • Resoluutioraportointi: Rahoitusvakausvirasto (RVV), rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi.
  • Muut muutokset: EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi