Raportointitiedote 10.8.2023 – 34/2023

EBA julkaissut teknisen standardin (ITS) rahoitustaseen korkoriskin (IRRBB) raportoinnista – DPM 3.4 käyttöön 30.9.2024 tiedoista

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut muutetun teknisen standardin (ITS) liittyen Rahoitustaseen korkoriskin (IRRBB) raportointiin. Muutokset raportointivaatimuksissa tarjoavat asianmukaista tietoa valvojille laitosten IRRBB-riskeistä ja tuottavat seurantatietoa valvottavien EBA:n lokakuussa 2022 julkaiseman toimenpidepaketin täytäntöönpanosta.

Suhteellisuus on ollut keskeinen näkökohta raportointistandardien kehittämisessä. ITS sisältää yksinkertaistetut raportointimallit pienille ja rakenteeltaan yksinkertaisille (SNCI) sekä "muille kuin isoille" laitoksille.

Ensimmäinen raportointiajankohta teknisen standardin soveltamiselle on 30.9.2024. Lopulliset luonnokset ITS:stä ovat osa 3.4 raportointikehystä, ja tekninen paketti julkaistaan EBAn arvion mukaan lokakuun 2023 puolivälissä.

Lisätietoja EBAn sivuilta

Kertaluonteinen ad-hoc -tiedonkeruu IRRBB-tiedoista ajankohdalta 31.12.2023

Kertaluonteisen ad-hoc -tiedonkeruun piirissä ovat suurimmat pankit, jotka raportoivat säännöllisesti IRRBB-tietoja osana EBAn koordinoimia Basel-standardien vaikutusarvioharjoituksia. Ad-hoc -tiedonkeruu sisältää samat taulut kuin 30.9.2024 voimaan tuleva raportointikehys 3.4.

Ad-hoc -tiedonkeruun tekninen paketti on saatavilla lokakuun puolivälissä osana raportointikehystä 3.3.

Finanssivalvonta on erikseen yhteydessä ad-hoc -tiedonkeruuseen osallistuviin valvottaviin.

Lisätietoja EBAn sivuilta