Valvottavatiedote 29.11.2013 – 77/2013

EKP:n mobiilimaksamisen turvallisuutta koskevat suositukset julkisessa konsultaatiossa

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi 20.11.2013 mobiilimaksamisen turvallisuutta koskevat suositukset (Recommendations for the security of mobile payments) julkiseen konsultaatioon. Suositukset on valmisteltu Euroopan valvojien ja keskuspankkien yhteisessä European Forum on the Security of Retail Payments -työryhmässä.

Suositusten tavoitteena on saada aikaan harmonisoidut minimivaatimukset mobiilimaksamisen turvallisuudelle ja siten osaltaan edistää väärinkäytösten torjuntaa maksamisessa ja lisätä kuluttajien luottamusta maksamisen turvallisuuteen.

Suositukset tulevat koskemaan kaikkia maksupalvelu- ja maksulaitoslaeissa tarkoitettuja maksupalveluntarjoajia, jotka tarjoavat mobiilimaksamisen palveluita, kuten

  • lähimaksaminen mobiililaitteella (esim. NFC),
  • maksaminen mobiililaitteeseen ladatulla sovelluksella, ja 
  • maksaminen teleoperaattorin kanavia käyttäen (esim. SMS)

Suositusten täytäntöönpano tulee perustumaan olemassa olevaan lainsäädäntöön. Forumissa mukana olevat viranomaiset ovat sitoutuneet omalta osaltaan edistämään suositusten täytäntöönpanoa omassa sääntelyssään ja valvomaan suositusten noudattamista. 

Konsultaation lehdistötiedote ja suositusdokumentti ovat saatavissa EKP:n verkkopalvelussa.  

Aikaa lausunnon antamiseen on 31.1.2014 saakka. Lausunnot lähetetään suoraan Euroopan keskuspankille.

Lisätietoja

  • Terhi Wathén, terhi.wathen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5218, ja 
  • Erja Pullinen, erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5358.