Valvottavatiedote 19.9.2013 – 66/2013

Luottolaitosten riskialuekohtaiset tiedonkeruut uudistuvat Finrepin käyttöönoton yhteydessä

Finrep-tiedonkeruun (taloudellisen informaation raportointi) aloittaminen vaikuttaa Finanssivalvonnan riskialuekohtaisiin viranomaistiedonkeruisiin. Samassa yhteydessä riskiraportoinnin tiedonantajatasoja yhdenmukaistetaan. Finanssivalvonta antaa tiedonkeruista myöhemmin raportointimääräykset. Finanssivalvonta päivittää myös Virati-luokittelupaketin soveltuvin osin.

Aihealueittain vaikutukset ovat seuraavia:

Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset (J-raportointi)

Riveillä ja sarakkeissa siirrytään käyttämään Finrep-käsitteitä. Uudistettu lomakeluonnos liitteenä.

Pankkijärjestelmän tila (S-raportointi)

Riveillä ja sarakkeissa siirrytään käyttämään Finrep-käsitteitä. Asuntoyhteisöt erotetaan omaksi raportoitavaksi riviksi. Uudistettu lomakeluonnos liitteenä.

Korkoriski (R-raportointi)

Riveillä ja sarakkeissa siirrytään käyttämään Finrep-käsitteitä. Maturiteettiluokkajakoa tarkennetaan. Uudistettu lomakeluonnos on liitteenä.

Aikataulu

Edellä mainittujen uusien raportointien mukaiset lomakkeet ovat myöhemmin ladattavissa jakelupalvelussa. Muuttuneiden raportointien ensimmäinen raportointiajankohta on 31.3.2014 (ml. kuukausittainen J-raportointi).

Muu raportointi

Rahoitusriski (M-raportointi)

Raportointi jatkuu arviolta kesään 2014 noudattaen nykyisiä lomakkeita ja tiedonantajatasoja kunnes EBAn uusi lomakkeisto korvaa tämän tiedonkeruun.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset (P-raportointi)

Raportoinnista luovutaan. Viimeinen raportointiajankohta on 31.12.2013.

Osake- ja johdannaisriski (OJ-raportointi)

Lausuntopyyntö uudesta tiedonkeruusta. Tiedonkeruun avulla kerätään tietoa luottolaitosten osakepositioista sekä johdannaistoiminnasta. Toimialaa pyydetään kommentoimaan uuden tiedonkeruun lomakeluonnoksia 31.10.2013 mennessä. Tavoitteena on aloittaa uusi raportointi kesästä 2014 alkaen. Lomakeluonnokset ovat liitteenä.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antavat

  • riskiasiantuntija Seppo Pitkänen, puhelin 010 831 5376, sähköposti seppo.pitkanen(at)fiva.fi (J- ja S-raportit)
  • riskiasiantuntija Mika Arala, puhelin 010 831 5543, sähköposti mika.arala(at)fiva.fi (R-, M-, P- ja OJ-raportointi).

Liitteet

Uudet lomakemallit:

  • J-raportointi
  • S-raportointi S01  S02
  • R-raportointi
  • OJ-raportointi