Valvottavatiedote 30.11.2020 – 76/2020

Finanssivalvonnalta kirje sosiaali- ja terveysministeriölle finanssimarkkinoiden tilaan liittyen

Finanssivalvonta teki 13.3.2020 ilmoituksen sosiaali- ja terveysministeriölle poikkeuksellisista olosuhteista finanssimarkkinoilla. Ilmoitus on tehtävä sääntelyn mukaan, jos finanssimarkkinoilla ilmenneiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus on laskenut merkittävästi tai uhkaa nopeasti ja merkittävästi laskea.

Finanssivalvonta on tänään kirjeitse todennut sosiaali- ja terveysministeriölle, että finanssimarkkinoilla ei tällä hetkellä vallitse poikkeusoloilmoitukseen johtaneita, sääntelyn tarkoittamia työeläkelaitosten vakavaraisuuteen liittyviin riskeihin vaikuttavia poikkeuksellisia oloja. Ilmoituksella on tarkoitus selkeyttää mahdollisesti muuttuvan tilanteen arviointia.

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta keväästä lähtien. Tiivistetty tiedonkeruu lopetetaan marraskuun lopun tilanteesta tehtävän kyselyn jälkeen. Mikäli tilanne merkittävästi huononee, tiivistetty tietojen kerääminen otetaan uudelleen käyttöön.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa osastopäällikkö Kaisa Forsström, kaisa.forsstrom(at)finanssivalvonta.fi.