Valvottavatiedote 9.11.2020 – 71/2020

EBA julkaissut keskustelupaperin ESG-riskien sisällyttämisestä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten hallintoon, riskienhallintaan ja valvontaan – lausuntoaika 3.2.2021 asti

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 3.11.2020 keskustelupaperin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (Environmental, Social, Governance eli ESG) liittyvien riskien riskienhallinnasta ja valvonnasta. Tavoitteena on kerätä palautetta aihetta koskevan loppuraportin valmistelua varten. Keskustelupaperi tarjoaa kattavan ehdotuksen siitä, miten ESG-tekijät ja -riskit voitaisiin sisällyttää luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten sääntely- ja valvontakehikkoon.

Keskustelupaperissa:

  • yksilöidään ESG-riskien määritelmiä EU:n taksonomian pohjalta ja annetaan yleiskatsaus nykyisiin arviointimenetelmiin
  • esitetään suosituksia ESG-riskien sisällyttämisestä liiketoimintastrategioihin, hallintoon ja riskienhallintaan sekä valvontaan

Kommentoitava keskustelupaperi on saatavissa EBAn verkkopalvelussa. Lausuntoaika päättyy 3.2.2021.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi